Schull Novice Cup 2011
Women's Foil

Poules, round No 1

  Poule No 1 V/M Indicator HS
COYNE Genevieve Ucd   V 2 3 3 V 0.400 0 18
WALKER Rosa Ucd 3   1 1 V V 0.400 -4 15
O'HANLON Kerry Ucd V V   3 V V 0.800 12 23
O'RIORDAN Martha Ucc V V V   3 2 0.600 3 20
BARGELES Claire Dufc V 0 2 V   1 0.400 -8 13
FLANNERY Ciara Nuig 0 4 1 V V   0.400 -3 15

 

  Poule No 2 V/M Indicator HS
KELLY Ailish Ucd   V V V 2 0 0.600 -2 17
FEIGHAN Sarah Ucd 2   1 V 1 4 0.200 -11 13
NIC GRIANNA Ciara Dufc 3 V   V 3 4 0.400 2 20
TAYLOR Kyra Nuig 4 4 2   1 3 0.000 -11 14
KELLIHER Amy Ucc V V V V   V 1.000 17 25
BOWE Niamh Maynooth V V V V 1   0.800 5 21

 

  Poule No 3 V/M Indicator HS
MC CANN Hannah Ucd   V3 4 V V 0.750 9 17
ADAMS Sophie Ucd 2   V V V 0.750 6 17
GARVEY Molly Dufc V 4   V V 0.750 7 19
O'MAHONY Orla Ucc 0 4 3   1 0.000 -12 8
BYRNE Caroline Maynooth 1 0 0 V   0.250 -10 6

 

  Poule No 4 V/M Indicator HS
O'MAHONY Aoife Ucd   V 3 V 2 0.500 1 15
NICKELSON Emma Ucd 3   V V 2 0.500 -2 15
LUKACS Gyongyi Dufc V 3   V 1 0.500 -2 14
RASENDRAN Amoudtha Ucc 1 4 3   2 0.000 -10 10
MC DONUGH Fiadhnait Nuig V V V V   1.000 13 20

 

  Poule No 5 V/M Indicator HS
SHAZALI Nurkhairunisa Ucd   V V 2 1 V 0.600 0 18
MYKHALEVSKA Iryna Ucd 3   V4 4 1 V 0.400 -4 17
O'SULLIVAN Anna Cyrano 2 2   1 0 2 0.000 -17 7
MC CARTHY LUDDY Clodagh Dufc V V V   4 V 0.800 9 24
O'CONNOR Ciara Dufc V V V V   V 1.000 18 25
FAHEY Marie Nuig 3 4 V 3 1   0.200 -6 16

 
Document engarde-escrime - 11/12/2011 7:41:28 PM